Kategoriarkiv: Nyheter

Skoger skolekorps 17. maifeiring 2019

Her kan du høre og se Skoger og Åskollen skolekorps på 17. mai:

07.00 Åskollen skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer ruten: Solumveien – Elgveien – Furulia – Oscar Kiærsvei – Langeløkka – Nordbyveien til Åskollen skole.

08.00 Spilling (Ja vi elsker) ved flaggheising på Åskollen skole

10.00 Barnetoget i Drammen fra Marienlyst gjennom byen til Drammen park.

13.30 Bydelstog på Skoger, vi marsjerer en runde og spiller avslutningsvis i skolegården.

15.00 Bydelstog fra Helleristningen barnehage til Nordbylunden.

15.45 Oppmars og spilling på Brandengen skole.

 

Bakgrunnen for samarbeidet med Åskollen skolekorps

For et år siden måtte Skoger skolekorps melde frafall fra 17. maitog  og feiring.

Korpset har slitt med rekruttering av medlemmer, men mest av alt frivillige voksne som ville være med å drive skolekorpset videre.

Dette har vi ikke lyktes med og det ble inngått et samarbeid med Åskollen skolekorps.

Skoger skolekorps er inne i en fase hvor korpsets medlemmer går over til Åskollen skolekorps og hvor Skoger skolekorps legges ned.

For å markere dette går de yngste rekruttene våre med uniformer fra Skoger skolekorps og fanen vil bli å finne foran felleskorpset Åskollen og Skoger skolekorps, sammen med fanen til Åskollen.

Det vil fortsatt være korpsmusikk og mulighet til å bli med i korpsbevegelsen også for barn i Skoger. Rekrutteringsarbeidet fortsetter på Skoger skole, Åskollen skole og Brandengen skole.

 

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Musikkopplæring i skolefritidsordningen

20 elever på Skoger og Fjell skoler får fra denne uken mulighet til å lære seg noter, og å spille et instrument.

Det er Ingunn Lia Pedersen, dirigent for korpset, som står for opplæringen som er et tilbud til 3. trinn som går på SFO på Skoger skole og på AKS på Fjell skole. Til å begynne med vil det  begrenses til ti elever på hver skole, som får et tilbud med 45 minutters korps- og instrumentopplæring

Sikrer kvalitet på opplæringen

Alle vil få hvert sitt instrument, men instrumentene vil bli liggende
på skolen. De vil i denne fase 1-gruppa først og fremst spille sammen alle 10.-Ved å ha tilbud til max 10 stk, så sikrer vi at det blir kvalitet på undervisningen, sier Ingunn Lia Pedersen. Ved å ha tilbud til maks ti stykker vil elevene få best mulig undervisning

Korpset i dag

Skoger skolekorps består i dag tre
hovedkorpsmedlemmer, som får tilbud om
samspill med Åskollen Skolekorps for å kunne
ha et tilfredsstillende tilbud.

I tillegg har korpset to rekrutter – en fra Skoger og en fra Fjell – som
fortsetter samspill, og også kan fungere som
assistenter på SFO/AKS-samspillene.

Undervisningsopplegget på våren vil avsluttes med en konsert
etter 8 uker.

Forskning viser

Det å lære et instrument har positiv effekt på læringsprosessene
• Leseferdigheter øker.
• Skriveferdigheter øker.
• Det utvikler språkferdigheter.
• Det gir hjelp i spesialundervisning.
• Barna får større selvstendighet.
• De blir flinkere til å stå foran klassen.
• Det å lykkes med noe får ringvirkninger.

Dette er det gjort mange og store
forskningsprosjekt på bl.a. ved Universitetet i
Tübingen, og ved University of California
Disse suksessfaktorene kan i stor grad utvikles
og settes inn i det tverrfaglige arbeidet ved
skolen.

Tekst: Ingunn Lia Pedersen/Hilde Haldorhamn

Foto: Ingunn Lia Pedersen

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Vi synger julen inn

Da var korpsåret 2017 over. Og det ble satt et punktum i Skoger kirke sammen med Chorisma og menigheten.

William vår nyeste rekrutt spilte sammen med Ingunn: Korps Tjoho, Spania og Bjørnen sover.

Hovedkorpset spilte Bjelleklang, hvor også William var med og En stjerne skinner i natt. Henrik spilte et flott solostykket som ble akkompanert av Viktor på piano.

Til slutt avsluttet korpset og Viktor på piano, sammen med alle tilstedeværende, Deilig er den himmel , Glade jul og  blå og Deilig er jorden.

Vi kan trygt si at julefreden senket seg over alle i kirken.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Vel blåst Skoger skolekorps

Flaggfanfare, gudstjeneste, barnetog og folketog er kort oppsummert nasjonaldagen for Skoger skolekorps.

9 spillende musikkanter og 2 voksne medhjelpere i årets korps. Det ble fremført “Her kommer vi”, “Obla-di-obla-da”, “Gammel Jegermarsj”, “Great Bear march”, musikk fra Rocky filmene og “Old Friends march”. Publikum langs ruten i byen jublet for korpset. “Vi er få men rå” er et slagord det ligger mye sannhet bak.

På slutten av folketoget ved Skoger skole, tro 2. trinn til og spilte tre sanger de har lært seg de siste tre ukene. Som en avslutning på konserten, spilte hovedkorpset “Her kommer vi” mens 2. trinn sang med så godt de kunne.

Flinke unger/ungdommer som fortjener ros for god innsats.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Korps i skolen

De siste tre ukene har 30 elever ved 2 trinn på Skoger skole hatt en annerledes skoledag. Hver torsdag møter de til musikkundervisning i første time.

Ingunn Lia Pedersen, dirigent i Skoger skolekorps, står for undervisningen, sammen med Wenche Nilsen, kontaktlærer for 2. trinn.

Tilsammen fire øvelser skal de ha, før de fremfører det de har lært, under korpskonserten på Skoger skole på nasjonaldagen.

Musikk i skolen er et rekrutteringsprogram som skolekorpset har satt i gang denne våren. 2. trinn er første del av rekrutteringsprogrammet. Onsdag 24. mai er det Fjell skole som vil få besøk av dirigenten og en musikkant. Deretter vil det bli mulighet for alle elever både fra Fjell og Skoger skole, til å møte opp på Skoger skole 31. mai kl. 18.00 for å melde seg inn og få utdelt instrumenter.

 

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter