Dugnader

Skoger skolekorps har liten foreldrebetaling i forhold til kostnadene det er å drive et korps. Medlemsavgiften er på kr 400/halvår pr. medlem. I tillegg kommer kursavgiften til Kulturskolen, som hvert medlem betaler direkte til Kulturskolen, og som vi tilbakebetaler 50% på, i desember og juni dersom medlemmet har utført sine plikter (dugnader, verv, o.l.). Kopi av faktura fra Drammen Kulturskole sendes kasserer.

For at økonomien vår skal gå rundt, er vi derfor enige om at vi må ha dugnad. Korpset vårt deltar på disse dugnadene:

  • Flaggheising på 4 skoler: Skoger skole, Vestbygda skole, Konnerud skole, Svensedammen skole. Se flaggreglement her.
  • VaktSkoger skole – Foreldre sitter vakt fra 17 til 20, se oppgaver for vakt.
  • Elvefestivalen – Et oppdrag vi får gjennom slalomklubben. Vi stiller med så mange folk vi klarer og de siste årene har vi stått i porten og sjekket billetter og satt på “armbånd” samt plukket litt søppel. En trivelig og sosial dugnad fredag og lørdag fra 17.00-ca 02.00.
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Å spille et instrument gir livslang glede