FAQ

Ofte spurte spørsmål

 

 

Hvor og når?

Fellesøvelser for hovedkorpset foregår på Skoger skole hver onsdag kl 18.00-20.00.  Aspirantene har fellesøvelse hver onsdag kl 17.15-18.00.  I tillegg får alle medlemmer undervisning enkeltvis av musikklærer.  Disse timene foregår delvis på Skoger Skole og på Kulturskolen i Drammen på tidspunkter som avtales med hver enkelt.

Hvorfor bør mitt barn begynne å spille musikk?

Jo fordi det å spille et instrument gir livslang glede og øver opp ferdigheter som gir god mental trening. I forhold til å ta private timer og spille alene, så gir det å spille sammen med andre mer utbytte i form av blant annet sosial trening, samarbei og mer spilleglede.

Hvor mye koster det?

Medlemskontingenten er 200 kr i halvåret.
I tillegg må hvert medlem være innmeldt og betale kursavgift til Drammen Kulturskole. Kursavgiften og betingelsene ser du på Kulturskolens nettside: www.drammen.kommune.no/kulturskolen.
50% av kursavgiften blir tilbakebetalt i desember og juni, dersom medlemmet har oppfylt medlemsforpliktelsene sine (Foreldre/barn deltatt på dugnader, fullført verv, deltatt på spilleoppdrag o.l.). Kvittering for innbetalt kursavgift til kulturskolen må forevises før utbetaling. Totalt vil da medlemsskapet koste ca kr 1300 pr halvår. (I tillegg kommer søskenmoderasjon til fradrag.)
Innimellom betaler vi litt egenandel for deltakelse på gøyale ting.

Skolekorps – har ikke de vanvittig mye dugnader?

Vi har ikke mye dugnader.  Vi har tre faste dugnader som går på rundgang slik at hver familie tar en tørn ca 1-2 ganger i halvåret på hver av disse.  Disse tre dugnadene er:
  1. Plukke søppel langs veien fra Eik-rundkjøringen til Lindum avfallsanlegg (Dette tar ca 2 timer).
  2. Flagging på 4 skoler, Skoger, vestbygda, Konnerud og Svensedammen (Dette tar ca 1 time morgen og kveld).
  3. Vakthold på Skoger Skole: 17.00-1800 for aspiranter, og 18.00-2015 for hovedkorps, etter oppsatt liste.
I tillegg har vi normalt 2-3 fellesdugnader i året hvor alle samles til felles innsats.
I forhold til andre aktiviteter for barn og unge bruker foreldre som regel mye mindre tid på skolekorps.
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Å spille et instrument gir livslang glede