Musikkopplæring i skolefritidsordningen

20 elever på Skoger og Fjell skoler får fra denne uken mulighet til å lære seg noter, og å spille et instrument.

Det er Ingunn Lia Pedersen, dirigent for korpset, som står for opplæringen som er et tilbud til 3. trinn som går på SFO på Skoger skole og på AKS på Fjell skole. Til å begynne med vil det  begrenses til ti elever på hver skole, som får et tilbud med 45 minutters korps- og instrumentopplæring

Sikrer kvalitet på opplæringen

Alle vil få hvert sitt instrument, men instrumentene vil bli liggende
på skolen. De vil i denne fase 1-gruppa først og fremst spille sammen alle 10.-Ved å ha tilbud til max 10 stk, så sikrer vi at det blir kvalitet på undervisningen, sier Ingunn Lia Pedersen. Ved å ha tilbud til maks ti stykker vil elevene få best mulig undervisning

Korpset i dag

Skoger skolekorps består i dag tre
hovedkorpsmedlemmer, som får tilbud om
samspill med Åskollen Skolekorps for å kunne
ha et tilfredsstillende tilbud.

I tillegg har korpset to rekrutter – en fra Skoger og en fra Fjell – som
fortsetter samspill, og også kan fungere som
assistenter på SFO/AKS-samspillene.

Undervisningsopplegget på våren vil avsluttes med en konsert
etter 8 uker.

Forskning viser

Det å lære et instrument har positiv effekt på læringsprosessene
• Leseferdigheter øker.
• Skriveferdigheter øker.
• Det utvikler språkferdigheter.
• Det gir hjelp i spesialundervisning.
• Barna får større selvstendighet.
• De blir flinkere til å stå foran klassen.
• Det å lykkes med noe får ringvirkninger.

Dette er det gjort mange og store
forskningsprosjekt på bl.a. ved Universitetet i
Tübingen, og ved University of California
Disse suksessfaktorene kan i stor grad utvikles
og settes inn i det tverrfaglige arbeidet ved
skolen.

Tekst: Ingunn Lia Pedersen/Hilde Haldorhamn

Foto: Ingunn Lia Pedersen

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *