Musikkpedagog messing

Korpset har frem til sommeren en vikar fra Drammen kulturskole.
Hun heter Marianne Finseth. Tlf. 922 04 969.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Å spille et instrument gir livslang glede