Terminliste høsten 2017

Øvelser med korpset:
Rekrutter (3. klassing) onsdag 17.15-18.00.
Hovedkorps/Junior/Aspiranter (fra 4. klasse): onsdag 18.00-20.00.

Kulturskoletimene blir sendt ut til hver enkelt, og kommer i tillegg til øvelser med korpset.

Avvik fra øvelser:

Dette er årshjulet som foreløpig er satt for 2017, avvik kan derfor forekomme:

AUGUST:
Mandag 21. august

1. Skoledag, oppmøte på Skoger skole, musikkrommet kl 16.00.  Kort øvelse før vi reiser til Vestbygda skole for spilling kl. 17.00. Vi spiller på Skoger skole kl 17.30.

Antrekk: uniform

Ta med marsjheftet, noteklyper etc.

Onsdag 23. august 

Vanlig øvelse. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

Onsdag 30. august 

Vanlig øvelse. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

SEPTEMBER

Avvik: torsdag 7. september: 

Åskollendagen er flyttet til denne dagen. 18.00-20.00, marsjering til Lunden og minikonsert. Program og oppmøtested kommer det nærmere informasjon om.

Lørdag 9. og søndag 10. september

Tusenfryd – festivalen, nærmere informasjon om oppmøte og spilleplan. http://musikkorps.no/norges-storste-korpsstevne-pa-tusenfryd/

Onsdag 13. september

Vanlig øvelse. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

Onsdag 21. september

Vanlig øvelse. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

Onsdag 27. september

Vanlig øvelse. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

OKTOBER

Vanlige øvelser, unntatt er høstferien i uke 40 hvor vi tar fri.

En av øvelsene denne måneden vil også bli en alternativ øvelse hvor vi gjør noe sosialt. Nærmere informasjon om dato.

 

Seminarhelg 21.-22. oktober

Vi øver lørdag fra 10.00-15.00, og søndag 11.00-15.00. Vi kommer tilbake til tidspunktene for rekruttene da dette blir litt lenge for dem. 

Vi gjør som tidligere, der alle har med mat til felles lunchbord lørdag, og tar med nistepakke/spiser restemat søndag.

NOVEMBER

Vanlige øvelser. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

DESEMBER

Vanlige øvelser. Unnatt er søndag 17. desember hvor vi har juleavslutning og “Vi synger julen inn” sammen med Chorisma i Skoger kirke.

Vanlige øvelser. Rekrutter møter opp og spiller fra kl. 17.15-18.00, mens hovedkorpset spiller fra kl. 18.00-20.00

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Å spille et instrument gir livslang glede